Bygning: Lappen 12

Lappen 12, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-72476-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1690
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
56
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-72476-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Lappen 12 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
72476
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
56
Totalt bygningsareal:
56
Opførelsesår:
1690
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
18, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

SAVE-undersøgelse

Notat:
I25-25 OPFØRT FØR 1736 SOM 13 FAGS BINDINGSVÆRK, OPDELT I 1761 I 2 BEBOELSER, DEN ENE DEL NEDREVET 1771-75, HVOR LAPPEN 10 BLEV OPFØRT. DEN ØVRIGE DEL ER UÆNDRET, KV HUSET HAR HOVEDSA
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
58061

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
RØDKALKET BINDINGSVÆRK, 1 FAG BLÆNDET, UHARM. FACADE
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPR. 13 FAG, DELVIS NEDREVET 1771-75, NUV. 5 FAG OPR.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
BEL. PÅ TRAF. INDFALDSVEJ TIL BYEN, FIN DEL AF GADEBIL.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
ÆLDRE V.+ D. I STIL, NYERE SK., 1 AFG BLÆNDET, FINT REN
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
GENERELT VELHOLDT, TAG NOGET MEDTAGET, SK. SKALLER
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
DEL AF BYENS HISTORIE OG GADEMILJØ
Registreringsdato:
13-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Have
Notat om omgivelser:
MARIENLYST PARK, FINT BAGGÅRDSMI

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Lappen 012
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap