Bygning: KARMELITTERKLOSTERET

Hestemøllestræde 3C, bygning 3, Helsingør
BBR-nummer:
217-46351-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1650
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
198
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-46351-3
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Hestemøllestræde 3 C, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
46351
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
198
Totalt bygningsareal:
198
Opførelsesår:
1650
Ombygningsår:
1996
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
72A, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KARMELITTERKLOSTERET
Notat:
D34-32+31+33 KARMELITTERKLOSTERET ER ANLAGT 1430-85. ET FREMRAGENDE EKS. PÅ MIDDELALDERENS MUNKESTENSARKITEKTUR. BÅDE RUND- OG SPIDSBUER, MEN OVERVEJENDE GOTISK STIL.KKEDERELIEFFE
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
73059

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
2-LÆNGET BDV.HUS, FLOT TEGLTAGSFLADE
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
GL. DEL AF ANLÆGGET OMKR. KLOSTERET
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
DEL AF SMUKT ANLÆG, MEGET RUMDANNENDE
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.D.+ SK.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ØJENSYNLIG FIN
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
30-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Ny port
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
KLOSTER, KRONBORG

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Karmeliterklostret, Novicehus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Hestemøllestræde 003 C
Objekt:
Beboelsesbygning og kapel
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap