Bygning: Sct Anna Gade 41B

Sct Anna Gade 41B, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-114497-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1682
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
150
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-114497-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 41 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
114497
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
75
Totalt bygningsareal:
150
Opførelsesår:
1682
Ombygningsår:
1993
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
149, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1761
Præcisionsgrad:
+/- 5 år

SAVE-undersøgelse

Notat:
"D27-19+20 VENSTRE SIDEHUS FRA 1780´ERNE SOM ET: ""HALVTAGSSKUR AF 9 FAG MUR- OG BINDINGSVÆRK 1. ETAGE"", VASKE- /TØRREHUS, KAMMER OG LOKUM.T. VENSTRE SIDEHUS FRA 1809: LOHEUS RUB"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
68055056

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
BAGHUS, 2 ETAGER I BINDINGSVÆRK
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
OPR. VASKEHUS, STALD & STUE, 1842 FORHØJET TIL 2 ETAGER
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
FINT GÅRDMILJØ
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.D.+ KV.+ SKORSTEN, STØRRE V., SE 11
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ØJENSYNLIG FIN
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
STÅR FORSKELLIG MOD GÅRD 1. OG GÅRD 2.
Registreringsdato:
16-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Småbygninger
Notat om omgivelser:
VASKEHUS, SKUR

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Sankt Annagade 041
Objekt:
Baghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap