Bygning: Gurrevej 363

Gurrevej 363, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-38421-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
253
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-38421-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gurrevej 363 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
38421
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
253
Totalt bygningsareal:
253
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1995
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1H, NYRUP BY ,TI
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
"C3-80 MÅSKE FORVALTERBOLIG TIL GÅRD I NÆRHEDEN ELLERS GARTNERIBEJDERNES KOOPERATIVE ANDELS BYGGEFORENINGSØE. OTTET"" I"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår
Fotoarkiv:
18017

Vurdering

Arkitektonisk vurdering:
HUSET NEDREVET, NYT OPFØRT PÅ SAMME STED
Registreringsdato:
10-08-1998
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap