Bygning: Parallelvej 25A

Parallelvej 25A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-239397-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
60
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-239397-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Parallelvej 25 A, 3070 Snekkersten
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
239397
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
60
Totalt bygningsareal:
60
Opførelsesår:
1910
Ombygningsår:
2009
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2R, SNEKKERSTEN B,EG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
F10-75+14 HVIDPUDSET VILLA M. BINDINGSVÆRKS DETALJER I ØVRE DEL OG GAVL. SMUK HOVEDDØRSINDFATNING. GOD KOMBINERET BYGNINGSVOLUMEN. LET NATIONALROMANTISK INSP. VAR ENSO
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
13061

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
SIMPELT GULPUDSET HUS I 2 ETAGER
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
VILLAVEJ
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
OK
Bevaringsmæssig værdi:
6

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Gotik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fisker-/færgeleje - Byvækstområde (parcelhusudstykning)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap