Bygning: KARMELITTERKLOSTERET

Hestemøllestræde 3A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-46351-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1490
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2295
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-46351-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
46351
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1387
Totalt bygningsareal:
2295
Opførelsesår:
1490
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
72A, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KARMELITTERKLOSTERET
Notat:
D34-30+31+33 KARMELITTERKLOSTERET ER ANLAGT 1430-85. ET FREMRAGENDE EKS. PÅ MIDDELALDERENS MUNKESTENSARKITEKTUR. BÅDE RUND- OG SPIDSBUER, MEN OVERVEJENDE GOTISK STIL.KKEDERELIEFFE
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
73057058 73060

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
KLOSTER, 4-LÆNGET, MUNKESTEN, OVERVEJENDE GOTISK STIL
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
DK´S BEDST BEVAREDE KLOSTER, SE 49
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
DEL AF MEGET SMUKT ANLÆG, VARTEGN FOR OMR.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
D.+ V. UDSKIFTET EFTER 1490
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ØJENSYNLIG FIN
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
ABSOLUT UNIKT I BYSAMMENHÆNG
Registreringsdato:
30-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Granit/kampesten
Stilart:
Renæssance; Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
KRONBORG

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Karmeliterklostret
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Hestemøllestræde 003 A
Objekt:
Klosterfløje (3 stk.) og korsgang (søndre)
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap