Bygning: Sct Anna Gade 83

Sct Anna Gade 83, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-240298-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1780
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
128
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-240298-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 83 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
240298
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
64
Totalt bygningsareal:
128
Opførelsesår:
1780
Ombygningsår:
1837
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
47E, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
D26-24135 PÅSKRIFT: ET FIET UNUM ET UNUS PASTORENERE MED FRUEN I HUSET)SMUK KOMPONERET ANLÆG OG GOD BYGNINGSVOLUMEN. DETALJER M. SORTBEJSET BINDINGSVÆRK VED KARNAP OG OELVE IND
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
68024

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
2 ETAGERS BYHUS, PUDSET MUR, SÆRT TAGUDHÆNG
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
HØJ ALDER, NEDERSTE ETAGE FORM. ÆLDST
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
PASSER PÆNT I VEJMILJØ, LANGT TIL NABO
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
MUR DELVIS REDUCERET BAGTIL, N.SK., VD FRA ÅRH.SKIFTET
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
REVNER I PUDS, ELLERS GOD
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
MEN KUNNE STÅ LANGT PÆNERE

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap