Bygning: Viborgvej 24

Viborgvej 24, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-156645-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1931
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
94
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-156645-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Viborgvej 24 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
156645
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
4
Totalt bygningsareal:
94
Opførelsesår:
1931
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
11G, HGØR MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
I20-5 RESTEN ER GARAGER OG UDHÆNG.ING SOM IKKE ER TAGET MED I VURDERING, DA DEN IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL HUSET KRUMMEM
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår
Fotoarkiv:
55025
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap