Bygning: OXERNES GÅRD

Gl Færgestræde 5B, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-126347-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1460
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
432
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126347-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Gl Færgestræde 5 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
126347
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
216
Totalt bygningsareal:
432
Opførelsesår:
1460
Ombygningsår:
1963
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
130, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1551
Præcisionsgrad:
+/- 10 år

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
OXERNES GÅRD
Notat:
B32-29 JOHAN OXE FIK I 1459 GRUNDEN TILSKØDET AF CHR.1. GAVL MOD GL. FÆRGESTRÆDE FORM. FRA DETTE TIDSPUNKT. FORHUS STAMMER HOVEDSAGELIG FRA CA. 1750. BUTIKSINDRETNIFORRIGEO
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
71104

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
FLOT ENKELT FACADEUDTRYK, OKKER M. GRØNNE V. & D.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
FORM. OPFØRT AF JOHAN OXE
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
MEGET STEMNINGSGIVENDE I STRÆDE
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.V.+ D.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Oxernes Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gl. Færgestræde 005 A
Objekt:
Sidehus (del af sidehus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap