Bygning: Stengade 29A

Stengade 29A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-126037-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1645
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
337
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-126037-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Stengade 29 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 29 B, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 29 C, 3000 Helsingør
Adresse:
Stengade 29 D, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
126037
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
186
Totalt bygningsareal:
337
Opførelsesår:
1645
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
417, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Notat:
"I32-2 OPFØRT MEDIO 17.ÅRH. I 9 FAG BINDINGSVÆRK I 2 ETAGER HVILKET FREMGÅR AF SNITVÆR K. TILBYGGET I GÅRD 1782-91. SIDEHUS OPFØRT 1838 AF ""BESTYRELSEN FOR ASYLET SMÅ LILLE SIDEHUS OPF"
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
70038

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
GULKALKET BDV. FORHUS, SIDEHUS GRUNDMURET, FINT SNITVÆR
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
OPF. MEDIO 17.ÅRH., 1782-91 TILBYG. GÅRDEN, BUTIK 1930
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
BEL. TIL GÅGADE, FINT BAGGÅRDSMILJØ M. ATMOSFÆRE
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
NEKELTE N.V.+ D. I SIDE- & BAGBYGN.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
RIMELIG, ENKELTE PUDSAFSKALNINGER OG REP.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
FIN HARMONISK BDV. M. FINE DETALJER
Registreringsdato:
26-10-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revleport; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
GÅRDRUM M. ATMOSFÆRE, GÅGADE

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Knud Andersens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Stengade 029 A
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap