Bygning: Bjergegade 11A

Bjergegade 11A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-8700-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
567
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-8700-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Bjergegade 11 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Bjergegade 11 B, 3000 Helsingør
Adresse:
Bjergegade 11 C, 3000 Helsingør
Adresse:
Sct Olai Gade 31 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8700
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
330
Totalt bygningsareal:
567
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
2016
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
252, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1817
Præcisionsgrad:
+/- 10 år

SAVE-undersøgelse

Notat:
I37-2+3 OPR. GRUNDMUR MOD GADEN, BINDINGSVÆRK MOD GÅRD, (STUEETAGE SENERE GRUNDMURET). TRAPPEHUS OPFØRT 1860´ERNE. SIDEHUS FRA 1811-17ED FORHUS.ACADEN I GRUNDMUR, BAGDINGSVÆR
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
65089

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
HJØRNEBYGN. OPFØRT MELLEM 1817-27 FOR KØBMAND TRYDE
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
HOLDER HJ. & V.TAKTEN FRA ØVRIGE HUSE
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
SMÅ VELUX, BUTIKSFACADER, SE I ØVRIGT 11
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
ØJENSYNLIG FIN
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
TRODS BUTIKKER, PGA HJØRNEBYGN.
Registreringsdato:
19-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Trægesims med puds
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Andet
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Skalmur; Diverse pladebeklædninger

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bjergegade 011
Objekt:
Forhuse (2 stk.)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap