Bygning: Hestemøllestræde 3B

Hestemøllestræde 3B, bygning 2, Helsingør
BBR-nummer:
217-46351-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1490
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
108
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-46351-2
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Hestemøllestræde 3 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
46351
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
108
Totalt bygningsareal:
108
Opførelsesår:
1490
Ombygningsår:
1997
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
72A, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Notat:
B35-28+31+33 KARMELITTERKLOSTERET ER ANLAGT 1430-85. ET FREMRAGENDE EKS. PÅ MIDDELALDERENS MUNKESTENSARKITEKTUR. BÅDE RUND- OG SPIDSBUER, MEN OVERVEJENDE GOTISK STIL.KKEDERELIEFFE
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
73091

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
MINDRE MUNKESTENSBYGN. I STIL M. KLOSTERET
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
KLOOSTERET ANLAGT 1430-85, DK´S BEDST BEVAREDE
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
STEMNINGSGIVENDE I KLOSTERANLÆG
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
N.V.+ D.+ BLÆNDEDE V., ÆNDRET MED ÅRENE
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
OK
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
PGA ALDER OG TILHØRSFORHOLD
Registreringsdato:
30-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Karmeliterklostret, Hospitalsforstnd.bolig
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Hestemøllestræde 003 B
Objekt:
Beboelsesbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap