Bygning: Skibsegen 9B

Skibsegen 9B, bygning 6, Helsingør
BBR-nummer:
217-241588-6
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
87
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-241588-6
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Skibsegen 9 B, 3070 Snekkersten
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
241588
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
87
Totalt bygningsareal:
87
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2D, RØRTANG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
I20-21+20 GÅRDEN ER EN AF LANDSBYEN RÅRTANGS 4 OPR. GÅRDE. KAN MULIGVIS FØRES TILBAGE TIL OMKRING 1500-TALLET SOM ESRUM KLOSTER BESIDDELSE. 5, BLEVI
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygningen kan ikke identificeres, registreringen opgivet

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
HVIDKALKET MINDRE STALDLÆNGE, TIL OPR. MINDRE GÅRD
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
SOM EN DEL AF LANDBOKULTUR
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
DEL AF SAMLET GÅRDANLÆG
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
FREMSTÅR ORIGNALT, NYERE TEGLTAG
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
MEGET FORSØMT
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
SOM EN DEL AF SAMLET ANLÆG

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
TILKØRSEL FRA HOVEDBYGN. GÅRDSPL
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap