Bygning: KJELDBJERGGAARD

Skibsegen 9B, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-241588-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1866
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
276
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-241588-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Skibsegen 9 B, 3070 Snekkersten
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
241588
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
276
Totalt bygningsareal:
276
Opførelsesår:
1866
Ombygningsår:
1970
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2D, RØRTANG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KJELDBJERGGAARD
Notat:
I20-19+20 GÅRDEN ER EN AF LANDSBYEN RÅRTANGS 4 OPR. GÅRDE. KAN MULIGVIS FØRES TILBAGE TIL OMKRING 1500-TALLET SOM ESRUM KLOSTER BESIDDELSE. 5, BLEVI
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
55039040

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
PUDSET HVIDKALKET STUEHUS, LISENER, BÅND, FRONTSPICE
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
LANDBOKULTULHISTORIE
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
FRIT BELIGGENDE I LANDSKAB, TILKØRSEL TIL FLOT GÅRDSPLA
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
FREMSTÅR GENERELT ORIGINALT, NYERE SKORSTEN
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
NOGET FORSØMT, RENOVERING PÅGÅR, ÆLDRE TGA
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
SOM EN DEL AF FLOT KLASSIC. GÅRDANLÆG

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Sålbænk; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Allé
Notat om omgivelser:
FLOT MURET GÅRDSPLADS ROTUNDE, A
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap