Bygning: Svingelport 7

Svingelport 7, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-142199-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1770
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
758
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-142199-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Svingelport 7 , 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
142199
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
288
Totalt bygningsareal:
758
Opførelsesår:
1770
Ombygningsår:
1931
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
555A, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Spæths Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Svingelport 007 A-B
Objekt:
Forhus med hejsekvist
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
I30-15 OVERPUDSET BINDINGSVÆRK, MULIGVIS FRA 1600-TALLET. I 1736 VAR HUSET 5 FAG I 1 ETAGE. 1770 FORHØJET TIL 2 ETAGER MOD GADE. 1847-54 FORHØJES TIL 2 FULDE ETAGER I 1883G
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår

Vurdering

Originalitetsvurdering:
UNDER RENOVERING
Tilstandsvurdering:
UNDER RENOVERING
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
PÆNT LILLE HUS, DER SKÆMMES AF NABOHUS OG SKALA
Registreringsdato:
23-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Artefakter - Springvand, fontæne
Notat om omgivelser:
PLADS M. SPRINGVAND
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap