Bygning: Østretårn

Frederiksborg Slot 4, bygning 14, Hillerød
BBR-nummer:
219-16514-14
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1560
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
201
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
219-16514-14
Kommune:
Hillerød
Adresse:
Frederiksborg Slot 4 , 3400 Hillerød
Bygningsnummer:
14
Ejendomsnummer:
16514
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
120
Totalt bygningsareal:
201
Opførelsesår:
1560
Ombygningsår:
1610
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5A, HILLERØDSHOLM
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Østretårn
Notat:
To ens runde tårnbygninger placeret i anlæg op mod slottet.Rød blankmur med enkel sandstensgesims.Nylagt kobbertag på begge tårne.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A16-8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
-se notater-
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
-se litt.-
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
26-08-1999

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Rund bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Renæssance
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Notat om omgivelser:
Slot,voldgrav

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Frederiksborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Frederiksborg Slot 001
Objekt:
Tårn (østtårn)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap