Bygning: Kancellifløj

Frederiksborg Slot 6, bygning 6, Hillerød
BBR-nummer:
219-16514-6
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1614
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1137
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
219-16514-6
Kommune:
Hillerød
Adresse:
Frederiksborg Slot 6 , 3400 Hillerød
Adresse:
Frederiksborg Slot 8 , 3400 Hillerød
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
16514
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
574
Totalt bygningsareal:
1137
Opførelsesår:
1614
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5A, HILLERØDSHOLM
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Kancellifløj
Notat:
Omgivelser: ...,porttårn,slottet,voldgrav 2 længer overfor hinanden i rød blankmur m.sandstensdetaljer,sortglas.tegl, tårne,klokkegavl
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A16-5

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
-se notater-
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Ældre dele af Frederiksborg slot
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Danner forgård til den indre slotsgård
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Meget originalt indtryk
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velbevaret
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Unik arkitektur og kulturhistorie
Registreringsdato:
26-08-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revleport
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Renæssance
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Notat om indre og ydre forhold:
Sammenbygget m.porttårn m.mur
Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Artefakter - Springvand, fontæne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
Brolagt gårdsplads m.fontæne,-49

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Frederiksborg Slot, Kancelliet
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Frederiksborg Slot 001
Objekt:
Kancellibygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap