Bygning: Vestre Stationsvej 7

Vestre Stationsvej 7, bygning 1, Hørsholm
BBR-nummer:
223-54579-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
682
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
223-54579-1
Kommune:
Hørsholm
Adresse:
Vestre Stationsvej 7 , 2960 Rungsted Kyst
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
54579
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
474
Totalt bygningsareal:
682
Opførelsesår:
1897
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
31A, RUNGSTED-RU.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
fint symmetrisk rigt detaljeret byggeri
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
ark H. Wenck
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
rumskabene
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
fremstår som v. opf. - dog tilbygget
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
fremstår velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
17-08-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart; Skønvirkestil-Nationalromantik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap