Bygning: Kokkedal Stationsvej 6

Kokkedal Stationsvej 6, bygning 1, Hørsholm
BBR-nummer:
223-96581-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
267
Anvendelse:
Transport- og garageanlæg

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
223-96581-1
Kommune:
Hørsholm
Adresse:
Kokkedal Stationsvej 6 , 2970 Hørsholm
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
96581
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
267
Totalt bygningsareal:
267
Opførelsesår:
1914
Ombygningsår:
1944
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
179B, USSERØD-HØR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stationsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
23 - 15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Velprotioneret rødstensbygning, desværre noget tilbyg.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Stationsbygning
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Finere indslag i den ellers temmelig trøsteløse planlæg
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Forekommer noget tilbygget, desværre sæmmende
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Jævn
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
For stationshistorie

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet
Dør/Port:
Revledør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Boligområde,etagehusbyggeri
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Anlæg - Lystbådehavn
Notat om omgivelser:
Jernbane
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap