Bygning: POSTHOLDERGÅRDEN

Gl Hovedgade 11, bygning 1, Hørsholm
BBR-nummer:
223-22677-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1773
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
485
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
223-22677-1
Kommune:
Hørsholm
Adresse:
Gl Hovedgade 11 , 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 A, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 B, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 C, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 D, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 E, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 F, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 1 G, 2970 Hørsholm
Adresse:
Ved Møllen 3 , 2970 Hørsholm
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
22677
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
485
Totalt bygningsareal:
485
Opførelsesår:
1773
Ombygningsår:
1984
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
36, HØRSHOLM-HØR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Postholdergården
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gl. Hovedgade 011
Objekt:
Forbygninger
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
POSTHOLDERGÅRDEN
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
KØBSTADSHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
JJ 01-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
VELPROPORT.MED MARKANT FRONT HUSET
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
DEL AF DET GAMLE KØBSTADS MILJØ
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
AFSLUTTER HUSRÆKKEN GL. HOVEDGADE
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
FREMSTÅR TÆT PÅ DET OPR.UDTRYK
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
GOD VEDLIGEHOLDELSESSTAND
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
UUNDVÆRLIG FOR GADEBILLEDET
Registreringsdato:
03-07-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Inskriptioner; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap