Bygning: Strandvejen 54

Strandvejen 54, bygning 1, Gentofte
BBR-nummer:
157-307819-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1906
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3419
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
157-307819-1
Kommune:
Gentofte
Adresse:
Strandvejen 54 , 2900 Hellerup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
307819
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
990
Totalt bygningsareal:
3419
Opførelsesår:
1906
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5AS, HELLERUP
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Tuborgs Administrationsbygning
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Strandvejen 54
Objekt:
Administrationsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri

SAVE-undersøgelse

Notat:
LP209 Anton Rosen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandvejen 54
Objekt:
hovedbygning/ administrationsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
meget smuk proportioneret, rigt detaljerede facader, smukt håndværk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Tuborgs gl. administrationsbygning og laboratorier
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
markant bygning i gadebilledet,
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
få udskiftninger og ændringer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
meget velholdt, vinduer skaller
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
19-09-2008

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Trappe; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør; Flammeret dør; Beklædt port
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Sålbænk; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Notat om omgivelser:
plads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap