Bygning: HOVEDVAGTEN PRINSENSPORT

Danmarks Port 2, bygning 1, Fredericia
BBR-nummer:
607-18065-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1735
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
246
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
607-18065-1
Kommune:
Fredericia
Adresse:
Danmarks Port 2 , 7000 Fredericia
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
18065
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
246
Totalt bygningsareal:
246
Opførelsesår:
1735
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
743, FA BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
HOVEDVAGTEN PRINSENSPORT
Notat:
39.9 SKORSTEN
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
MILITÆR VAGTBYGNING
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B1-4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Velproportioneret vagtbygning i barok/ klassicistisk stil. Bygningen er enkel uden pynt. Smukke, hele tagflader samler bygningen, som afsluttes på tagryggen af fine, hvide skorstene.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Opført som vagt- og stokhus i forbindelse med voldanlægget i 1735. Senere har bygningen tjent som militært sygehus, arrest og vagtbygning. I dag er bygningen fredet og rummer meget af garnisonens historie.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Bygningen ligger smukt placeret mellem Danmarks Port og Prinsens Port tæt ved volden, ud til Landsoldat Pladsen.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
I det ydre fremstår bygningen med et autentisk, originalt udtryk. Oprindelige vinduer, beslag, døre og skorstene. Bygningen er dog gennem tiden blevet ændret flere gange i forbindelse med sin funktion.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Bygningen vedligeholdes løbende, i god stand.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Yderst velbevaret og originalt eksempel på en militær vagtbygning med en stor kulturhistorisk fortælleværdi, som gør den til en unik og særdeles bevaringsværdig bygning. Fredet.
Registreringsdato:
26-06-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gesims:
Muret med puds/stuk; Trægesims med puds
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Teglsten
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Artefakter - Mindesmærke
Omgivelse:
Anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Fredericias Fæstning, Hovedvagten
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Danmarksgade 001 A
Objekt:
Vagtbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap