Bygning: Fyrvej 2

Fyrvej 2, bygning 2, Stevns
BBR-nummer:
336-5968-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1818
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
166
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-5968-2
Kommune:
Stevns
Adresse:
Fyrvej 2 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
5968
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
166
Totalt bygningsareal:
166
Opførelsesår:
1818
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12C, TOMMESTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fyrvej 002
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
100060201,02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Høj smal bygning med fyrtårnskarnap på gavl, afsk hjø
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Gammelt fyrtårn
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Ligger midt i militært område
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Intakt
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Alm. vedligeholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Fredet bygning

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Det gamle Fyr
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Fyrvej 002
Objekt:
Det gamle fyr og den nyere tilbygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap