Bygning: Stavkærvej 74

Stavkærvej 74, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-376827-1
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
2011
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
293
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-376827-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Stavkærvej 74 , 5220 Odense SØ
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
376827
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
293
Totalt bygningsareal:
293
Opførelsesår:
2011
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
11A, TORUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Ny bygning opført i 2011
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår
Fotoarkiv:
A27-16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt: Ukendt
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
uændret siden 1935
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
medtaget
Bevaringsmæssig vurdering:
Ny bygning opført i 2011
Registreringsdato:
06-10-2015

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap