Bygning: Larsskovgyden 26

Larsskovgyden 26, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-228275-1
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
2012
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
443
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-228275-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Larsskovgyden 26 , 5270 Odense N
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
228275
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
443
Totalt bygningsareal:
443
Opførelsesår:
2012
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
13C, ANDERUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Ny opført i 2012
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygning fremstår som opført efter undersøgelsens slutår
Fotoarkiv:
B79-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Et smukt hus
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Ark. ukendt
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.T.N.V.N.D.N.Sk.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget velholdt
Bevaringsmæssig vurdering:
Ny opført 2012
Registreringsdato:
06-10-2015

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap