Bygning: Bispebjerg hospital

Charlotte Muncks Vej 32, bygning 22, København
BBR-nummer:
101-89223-22
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
236
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-89223-22
Kommune:
København
Adresse:
Charlotte Muncks Vej 32 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
22
Ejendomsnummer:
89223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
236
Totalt bygningsareal:
236
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
244, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Vestre Porthus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Charlotte Muncks Vej 32
Objekt:
Portbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bispebjerg hospital
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
vestre portbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
162/31+32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
ark.M.Nyrop,enkel fac symm om port,menneskelige proport
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
omgivet af 5etages boligblokke,god indpasning i anlæg
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
dårligt tag og skorstene
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
13-03-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap