Bygning: Algade 97

Algade 97, bygning 1, Vordingborg
BBR-nummer:
390-16249-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1841
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
841
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
390-16249-1
Kommune:
Vordingborg
Adresse:
Algade 97 , 4760 Vordingborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
16249
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
841
Totalt bygningsareal:
841
Opførelsesår:
1841
Ombygningsår:
2013
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
46, VORDB BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ARRESTHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D21-9

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Smuk velproportioneret afbalanceret bygningskrop, valmet tag hængt med røde tegl, to skorstene og spidsbuevinduer i gul malet og pudsede vægge og hvid gesims, granit sokkel
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Kunsthistoriker Knud Voss skrev om rådhuset at det tilhører stilperiodens smukkeste rådhusbygning, der skønnes at være et udtryk for mødet mellem klassicisme og nygotik.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Bygningen er placeret smukt ved Slotstorvet overfor borgruinen og spejler borgruinens tidligere magtcenter. Symmetrien fremhæver den solitære bygning som torvets vigtigste
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Fremstår gennem restaureringen, der blev færdig i 2013 som meget original og velholdt. Tidens skiftende stilarter ses i bygningens indre, dens ydre er bragt tilbage til det oprindelige.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget fin stand
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget smukt bygningsværk, med en yderst velvalgt placering. Ved byfornyelsen på Slotstorvet tænkt ind i en ny og nutidig kontekst med moderne kontorbygning i baggården til museet.
Registreringsdato:
23-11-2015

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Revleport; Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Spidsbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Algade 046
Objekt:
Rådhusbygning med sidebygninger (2 stk.)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap