Bygning: Rådhusgade 5

Rådhusgade 5, bygning 1, Horsens
BBR-nummer:
615-101788-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1432
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
615-101788-1
Kommune:
Horsens
Adresse:
Rådhusgade 1 , 8700 Horsens
Adresse:
Rådhusgade 3 , 8700 Horsens
Adresse:
Rådhusgade 5 , 8700 Horsens
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
101788
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
716
Totalt bygningsareal:
1432
Opførelsesår:
1902
Ombygningsår:
2012
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
584B, HORSENS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Horsens Ting- og Arresthus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Rådhusgade 3-5
Objekt:
Ting- og arresthus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a/15/17

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
29-07-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Sålbænk; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap