Bygning: Horstedvej 257

Horstedvej 257, bygning 2, Vejle
BBR-nummer:
630-11820-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
89
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-11820-2
Kommune:
Vejle
Adresse:
Horstedvej 257 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
11820
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
89
Totalt bygningsareal:
89
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12A, HORSTED BY, HØJ.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-019-04

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Rødstens stald god gesims og flotte stik
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Senere tilbygning længst fra vejen
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
Trænger hårdt til en kærlig hånd
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
12-05-1999

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap