Bygning: Ulvehavevej 27

Ulvehavevej 27, bygning 1, Vejle
BBR-nummer:
630-17519-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
178
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-17519-1
Kommune:
Vejle
Adresse:
Ulvehavevej 27 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
17519
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
178
Totalt bygningsareal:
178
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
51A, VINDING BY, VI.
Zone:
Byzone og landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-20-04,08

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Meget harmonisk lille stuehus med flot stråtag og kvist
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Facade med god rytme.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ren idyl.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Flot nyt stråtag. Nyere udelte vinduer.
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Rimelig intakt plan, åben mod vejen.
Registreringsdato:
17-05-1999

Bygningskonstruktion

Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap