Bygning: Ulfsvej 61

Ulfsvej 61, bygning 2, Vejle
BBR-nummer:
630-18292-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1921
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
120
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-18292-2
Kommune:
Vejle
Adresse:
Ulfsvej 61 , 7100 Vejle
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
18292
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
120
Totalt bygningsareal:
120
Opførelsesår:
1921
Ombygningsår:
1952
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
7AE, VINDING BY, VI.
Zone:
Byzone og landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-032-14

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
7
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget ombygget
Registreringsdato:
01-06-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap