Bygning: Hjemmeværnsgården

Rosenstræde 21A, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-86337-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1062
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-86337-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Rosenstræde 21 A, 8800 Viborg
Adresse:
Rosenstræde 21 B, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
86337
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
428
Totalt bygningsareal:
1062
Opførelsesår:
1875
Ombygningsår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
67B, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Hjemmeværnsgården
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
kaserne
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
02-41(09)?

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
19-11-1990

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Andet
Vindue:
Fladbuet; Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Andet
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap