Bygning: Amtmandsboligen

Amtmandstoften 1, bygning 1, Hjørring
BBR-nummer:
860-9938-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1059
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
860-9938-1
Kommune:
Hjørring
Adresse:
Amtmandstoften 1 , 9800 Hjørring
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9938
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
591
Totalt bygningsareal:
1059
Opførelsesår:
1910
Ombygningsår:
2003
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
44A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Amtmandsboligen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Amtmandstoften 1
Objekt:
Amtmandsbolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Amtmandsboligen
Notat:
MARKANT SYMMETRISK BYGGERI MED GÅRDSPLADS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Amtsgård

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
ARKITEKT HACK KAMPMANN
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
BYGN. ER UMISTELIG FOR HELHEDEN
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
BYGN. ER GENNEMRENOVERET OG MEGET VELBEVARET
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
10-07-2014

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal; Balkon, altan
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Puds/stuk, underliggende materiale ukendt
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Småkviste; Andet
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok; Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Fordakning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Indre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen
Omgivelse:
Småbygninger - Lysthus
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap