Bygning: Vordingborgvej 82

Vordingborgvej 82, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-88992-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1824
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
293
Anvendelse:
Døgninstitution

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-88992-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Vordingborgvej 82 , 4681 Herfølge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
88992
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
293
Totalt bygningsareal:
293
Opførelsesår:
1824
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
17A, HERFØLGE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Hegnetslund Overførsterbolig
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vordingborgvej 082
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap