Bygning: Torvet 19D

Torvet 19D, bygning 2, Køge
BBR-nummer:
259-81920-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1906
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
957
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-81920-2
Kommune:
Køge
Adresse:
Torvet 19 D, 4600 Køge
Adresse:
Torvet 19 E, 4600 Køge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
81920
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
319
Totalt bygningsareal:
957
Opførelsesår:
1906
Ombygningsår:
1985
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
16, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Torvet 19
Objekt:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap