Bygning: Ågade 1

Ågade 1, bygning 2, Køge
BBR-nummer:
259-87201-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
110
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-87201-2
Kommune:
Køge
Adresse:
Ågade 1 , 4600 Køge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
87201
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
110
Totalt bygningsareal:
110
Opførelsesår:
1935
Ombygningsår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
35G, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Det gamle Mejeri, Privatmejeriet Vasebæk
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Ågade 001
Objekt:
Mejeribygningen
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap