Bygning: Kirkestræde 16

Kirkestræde 16, bygning 6, Køge
BBR-nummer:
259-37484-6
Fredningsstatus:
Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:
1825
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
113
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-37484-6
Kommune:
Køge
Adresse:
Kirkestræde 16 , 4600 Køge
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
37484
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
113
Totalt bygningsareal:
113
Opførelsesår:
1825
Ombygningsår:
2000
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
140B, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Kirkestræde 14 og 16
Objekt:
Forhuse (2 stk.) og sidehus til nr. 14
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap