Bygning: Torvet 28

Torvet 28, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-82013-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
220
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-82013-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Torvet 28 , 4600 Køge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
82013
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
110
Totalt bygningsareal:
220
Opførelsesår:
1902
Ombygningsår:
1970
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
58, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Torvet 028
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap