Bygning: Nørregade 24A

Nørregade 24A, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-53986-1
Fredningsstatus:
Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1211
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-53986-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Nørregade 24 A, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 C, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 D, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 E, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 F, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 G, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 H, 4600 Køge
Adresse:
Nørregade 24 I, 4600 Køge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
53986
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
860
Totalt bygningsareal:
1211
Opførelsesår:
1700
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
193A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ulfeldts Gård
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nørregade 24 A
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap