Bygning: Billesborgvej 59A

Billesborgvej 59A, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-6481-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1721
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1192
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-6481-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Billesborgvej 59 A, 4600 Køge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6481
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
771
Totalt bygningsareal:
1192
Opførelsesår:
1721
Ombygningsår:
1989
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1B, BILLESBORG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Billesborg
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Billesborgvej 059 A
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap