Bygning: Kirkestræde 3A

Kirkestræde 3A, bygning 2, Køge
BBR-nummer:
259-81904-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1638
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
45
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-81904-2
Kommune:
Køge
Adresse:
Kirkestræde 3 A, 4600 Køge
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
81904
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
45
Totalt bygningsareal:
45
Opførelsesår:
1638
Ombygningsår:
1995
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
105, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Kirkestræde 3
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kirkestræde 3 A
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap