Bygning: Brogade 7A

Brogade 7A, bygning 4, Køge
BBR-nummer:
259-9413-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
496
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-9413-4
Kommune:
Køge
Adresse:
Brogade 7 A, 4600 Køge
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
9413
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
248
Totalt bygningsareal:
496
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
233A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brogade 005-007
Objekt:
Pakhus (nordre pakhus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap