Bygning: Brogade 1A

Brogade 1A, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-9391-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1677
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
666
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-9391-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Brogade 1 A, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 1 B, 4600 Køge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9391
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
361
Totalt bygningsareal:
666
Opførelsesår:
1677
Ombygningsår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
228, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Apoteket
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brogade 001
Objekt:
Forhus med sidefløj
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap