Bygning: Vestergade 29C

Vestergade 29C, bygning 4, Køge
BBR-nummer:
259-87155-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
432
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-87155-4
Kommune:
Køge
Adresse:
Vestergade 29 C, 4600 Køge
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
87155
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
216
Totalt bygningsareal:
432
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
33X, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Køge Jernstøberi
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vestergade 029 C
Objekt:
Baghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap