Bygning: Brogade 23A

Brogade 23A, bygning 1, Køge
BBR-nummer:
259-119979-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
596
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
259-119979-1
Kommune:
Køge
Adresse:
Brogade 23 A, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 B, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 C, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 D, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 E, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 F, 4600 Køge
Adresse:
Brogade 23 G, 4600 Køge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
119979
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
401
Totalt bygningsareal:
596
Opførelsesår:
1777
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
237C, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brogade 023
Objekt:
Forhus, sidehus og sidelænge
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap