Bygning: Prindsen

Algade 13, bygning 1, Roskilde
BBR-nummer:
265-843-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4830
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
265-843-1
Kommune:
Roskilde
Adresse:
Algade 13 , 4000 Roskilde
Adresse:
Sankt Ols Gade 4 , 4000 Roskilde
Adresse:
Sankt Ols Gade 6 , 4000 Roskilde
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
843
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
1594
Totalt bygningsareal:
4830
Opførelsesår:
1880
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
79, ROSK BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Hotel Prindsen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Algade 013
Objekt:
Hovedbygning og tilbygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Prindsen
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS/SIDEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B2-01-30+31+32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
velpproportioneret, stilren, palæstil
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
ark. Ove Petersen, særegen bygn. for Roskilde
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
beliggende på hovedgade i gl. bykerne
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
underetage v. bank lidt skæmmende
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
trænger kun til maling, ? beholdt i underetagen
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
fredet og speciel bygning
Registreringsdato:
08-06-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Småbygninger
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap