Bygning: roskilde jomfrukloster

Sankt Peders Stræde 8A, bygning 1, Roskilde
BBR-nummer:
265-2174549-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
984
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
265-2174549-1
Kommune:
Roskilde
Adresse:
Sankt Peders Stræde 8 A, 4000 Roskilde
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
2174549
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
492
Totalt bygningsareal:
984
BBR-fredningsstatus:
Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration
Opførelsesår:
1907
Ombygningsår:
1972
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, Roskilde Jomfrukloster, Himmelev
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Roskilde Jomfrukloster
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Sankt Pedersstræde 8A
Objekt:
Tilbygning "Damernes Fløj"
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Stiftelsesbygning

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
roskilde jomfrukloster
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
klosterbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B2-02-25-27+35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
velproportioneret, stilren
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt Ingwersen, Sortebrødrekloster
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
smukt anlagt afl. middelalderfløjene og klosterhaven
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
prima; men et par enkelte nye døre m. gult mat glas
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
god
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
udgør en væsentlig del af Jomfruklosteranlægget
Registreringsdato:
10-06-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Tårn, spir, tagrytter; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Andet
Vindue:
Fladrundbuet (kurvehanksbuet)
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap