Bygning: bryggerhesten

Algade 15A, bygning 2, Roskilde
BBR-nummer:
265-878-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1650
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
330
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
265-878-2
Kommune:
Roskilde
Adresse:
Algade 15 A, 4000 Roskilde
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
878
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
165
Totalt bygningsareal:
330
Opførelsesår:
1650
Ombygningsår:
1999
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
78A, ROSK BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Bryggergården
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Algade 015 A
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
bryggerhesten
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BEBOELSESHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B1-01-12+13+14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
underfacaden er ombygget/faginddelingen er brudt
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-06-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Andet
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap