Bygning: roskilde jomfrukloster

Sankt Peders Stræde 8E, bygning 3, Roskilde
BBR-nummer:
265-2174549-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
189
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
265-2174549-3
Kommune:
Roskilde
Adresse:
Sankt Peders Stræde 8 E, 4000 Roskilde
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
2174549
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
98
Totalt bygningsareal:
189
BBR-fredningsstatus:
Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
1972
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, Roskilde Jomfrukloster, Himmelev
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Roskilde Jomfrukloster, Forvalterboligen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Sankt Pedersstræde 8E
Objekt:
Beboelsesbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Stiftelsesbygning

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
roskilde jomfrukloster
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
klosterbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B2-02-31+32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
bygn. bærer præg af at være tilbygget klostret
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af Jomfruklostret
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
tilbygning
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
uændret
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
god
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
udgør en del af Jomfruklostret
Registreringsdato:
10-06-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Flammeret dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Fladrundbuet (kurvehanksbuet)
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap