Bygning: Søholtvej 28

Søholtvej 28, bygning -1, Lolland
BBR-nummer:
Bygningen har ikke et BBR-nummer.
Fredningsstatus:
Fredet
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Andet bygningsværk

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
Bygningen har ikke et BBR-nummer.
Kommune:
Lolland
Adresse:
Søholtvej 28 , 4930 Maribo
Bygningsnummer:
-1
Ejendomsnummer:
1487
Bygningstype:
Andet bygningsværk
BBR-fredningsstatus:
Fredet
Anvendelse:
Matrikel og ejerlav:
1F, SØHOLT HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Skelsnæspavillon, Søholt Hovedgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Søholtvej 28
Objekt:
Pavillon
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Haveanlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap